Brené Brown (Sociaal wetenschapster aan de universiteit van Houston) vertelt in deze video op heldere, open en zo nu en dan hilarische manier over kwetsbaarheid.  Ze beschrijft het belang van kwetsbaarheid in relatie tot een bezield en creatief leven. Over de moed hebben om niet perfect te zijn en uiteindelijk het ultieme te ervaren: geluk!